Sveučilište u Splitu objavljuje NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2011./2012.

Detalji Natječaja…