Sveučilište u Splitu raspisalo je NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2012./2013.

Više informacija…