Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za upis u 1. godinu diplomskih studija.

Više u upisu na diplomske studije Umjetničke akadmije te Natječaj Sveučilišta pogledajte na poveznici:

Diplomski studiji