Sveučilište u Splitu je donijelo Odluku o dodjeli Stipendija Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2013./2014.

Molimo dobitnike da se jave od 17. do 28. 02. 2014. u računovodstvo Sveučilišta  u zgradi Rektorata, Livanjska 5, s preslikom žiro računa.
Kontakt osoba Edita Anđelić 021558211.

Odluka i rezultati (rang liste) na linku

Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za dodjelu Stipendije Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2013./2014. Zahtjev za dodjelu Stipendije podnosi se osobno od 23. do 31. siječnja 2014. godine od 9:00 do 11:00 sati ili preporučenom poštom najkasnije do 31. siječnja 2014. godine, na adresu Sveučilište u Splitu, Split, Livanjska 5, na posebnom obrascu.

Potrebni obrasci:

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Uredu za nastavu Sveučilišta u Splitu, za 1. kategoriju Gabrijeli Budimir, na broj telefona 558-220, a za 2. kategoriju Jasminki Petko, na broj telefona 558-213.