Umjetnička akademija u Splitu raspisala je Natječaj za 3. upisni rok za upis u 1. godinu preddiplomskog studija Glume.

Detalji o Natječaju na poveznici:

 

Natječaj 3. upisni rok – preddiplomski studij Glume