Umjetnička akademija u Splitu raspisala je Natječaj za 2. upisni rok za upis u 1. godinu diplomskih studija (gluma, saksofon, glazbena kultura, violončelo).

Detalji o Natječaju na poveznici:

Natječaj