Akademijsko vijeće je na svojoj 171. sjednici 13. rujna 2010. donijelo kalendar rada, red predavanja i raspored ispitnih termina za akademsku godinu 2010./2011.

KALENDAR RADA AKADEMSKE GODINE 2010.-2011.

RASPORED ISPITNIH ROKOVA I TERMINA ZA AKADEMSKU GODINU 2010-11