Dekanski rok odobrava se studentima kojima o tome ovisi pravo studiranja. Dekanski rok odnosi se samo na jedan ispit koji će se održati u periodu od 25. rujna do 6. listopada 2017.

Odluka o dekanskom roku

Student koji ispunjava uvjete za dekanski rok mora doći do Studentske referade gdje će se provjeriti da li ispunjava uvjete za dekanski rok.

Sa sobom obavezno donosi indeks.

Datum ispita dogovara sa predmetnim nastavnikom.