Dekan Umjetničke akademije donio je Odluku o održavanju dekanskog roka:

Odluka Dekana

Uputa:

Studenti koji prema Odluci Dekana od 2. rujna 2020. g. ostvaruju pravo polaganja ispita na Dekanskom roku ak. god. 2019/20 o namjeri izlaska na ispit/e u tom roku dužni su o tome obavijestiti predmetnog nastavnika i studentsku referadu najkasnije do početka roka.

Nakon što student dogovori datum polaganja ispita s predmetnim nastavnikom (unutar Dekanskog roka)  dolazi s indeksom u studentsku referadu radi podnošenja prijave za Dekanski rok i preuzimanja obrasca za pristup ispitu najkasnije jedan dan prije datuma polaganja.