Umjetnička akademija sa radošću poziva sve zainteresirane kandidate da nam se pridruže na Danu otvorenih vrata Glazbenog odjela u subotu 5. svibnja od 9 do 13 sati u prostorima Glazbenog odjela na Visokoj, Vrančićeva 16.

Kandidati i svi zainteresirani imat će priliku susrest se sa prodekanicom, pročelnicima, nastavnicima i studentima Glazbenog odjela te razgovarati s njima o studijima koje žele upisati na našoj ustanovi.

Imat će priliku dobiti informacije i o Dodatnim provjerama koje moraju položiti kako bi ostvarili pravo upisa na naše studije.

Raspored konzultacija:

  •  9.00 sati; SOLFEGGIO i GLAZBENA TEORIJA za prijemni ispit na Instrumentalne studije, Solo pjevanje i Glazbenu pedagogiju
  •  9.00 sati; SOLFEGGIO za prijemni ispit na Glazbenu teoriju
  •  10.00 sati; HARMONIJA za Instrumentalne studije, Solo pjevanje i Glazbenu pedagogiju
  •  10.00 sati; HARMONIJA NA KLAVIRU za Glazbenu teoriju

Drage kandidatkinje i kandidati veselimo se susretu sa Vama!

Upisi

Facebook događaj