Na Umjetničkoj akademiji u Splitu, 19. prosinca 2014. održat će se jednodnevni seminar čembala pod vodstvom izraleske profesorice Marine Minkin.
Seminar je namijenjen svim polaznicima glazbenih škola, muzičkih akademija, profesorima te svim ostalim zainteresiranim za ovaj instrument.
Prijava na seminar izvršava se putem emaila: info@gmsplit.hr

Kotizacija za seminar iznosi 250,00 kn i plaća se prije početka seminara.
Za više informacija kontaktirajte nas na 021 482 400 ili putem emaila: info@gmsplit.hr

O voditeljici seminara:
Izraelska čembalistica, Marina Minkin, rođena u Ukrajini, a emigrirala u Izrael 1981.
Diplomirala je glasovir i čembalo na Sveučilištu u Bostonu i Muzičkoj akademiji u Jeruzalemu.
1998. godine je doktorirala (prof. Mark Kroll) na odjelu Povijesnog izvođenja sa temom Život i djelo talijanske skladateljice Anne Bon.
Marina Minkin je osnivačica i direktorica ansambla Ad libitum, koji sa glazbenicima iz Amerike i Izraela izvodi glazbu na starim instrumentima.
Među posljednjim nastupima bilježe se oni na Festivalu u Montrealu, na Maestro festivalu i festivalu Abu Gosh u Izraelu i na Ogunquit festivalu komorne glazbe u Maine (SAD).
2009. godine izabrana je za umjetničku direktoricu Yehiam Renaissance festivala u zapadnoj Galileji u Izraelu.
Od snimljenih nosača zvuka, Glazba za čembalo izraelskih skladatelja, album Bach&Bach, a tu su i brojne snimke za WGBH radio postaju u Bostonu i Kol Israel, radio postaju u Izraelu.
Marina Minkin redovno podučava čembalo i baroknu glazbu na: Tel-Aviv University, Buchmann-Mehta School of Music, Israeli Conservatory i Jezreel Valley Art Center.