U nedjelju 29.1.2017. u 19:00h u Zagrebačkoj 3 na “Sceni A” će se održati semestralni ispit iz kolegija Gluma – Lik i karakter 1 studenata druge godine preddiplomskog studija glume.
Studenti: Ana Uršula Najev, Jagoda Kumrić, Slavena Verić, Matija Grabić, Konstantin Haag i Donat Zeko
Profesor: izv. prof. art. Milan Štrljić
Asistentica: Petra Kovačić Pavlina
Demonstratorica: Monika Vuco