Rezultati razredbenog postupka za upis u 1. godinu diplomskih studija te obavijest o upisu na diplomske studiji nalaze se poveznici:

Rezultati