Raspisan je Natječaj za dodjelu Rektorovih nagrada studentima Sveučilišta u Splitu u ak. god. 2016./2017., a za postignuća u ak. god. 2015./2016.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Rektorovih nagrada u akademskoj godini

Pravilnik o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu