Četvrta po redu međunarodna konferencija o retuširanju, 4th International Meeting on Retouching of Cultural Heritage (RECH4), održat će se 20. i 21. listopada 2017. u Splitu. Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije jedan je od organizatora ovog važnog međunarodnog događaja.

Organizatori su objavili poziv za prijavu usmenih izlaganja. Rok za predaju sažetaka je 31. siječnja 2017. Sažetke će ocjenjivati međunarodni znanstveni odbor, a autori će o rezultatima biti obaviješteni 15. ožujka 2017.

Rok za predaju cjelovitih tekstova izlaganja je 31. svibnja 2017. Svi će radovi proći dvostruku recenziju. Zbornik radova bit će objavljen u elektroničkom obliku.

Upute za prijavu usmenih izlaganja i druge informacije o konferenciji potražite ovdje.