Odsjek za konzervaciju i restauraciju

Ponedjeljak, 14. rujna 2015.

 • 9.00 – 13.00 – Predaja mapa na Odsjeku za konzervaciju i restauraciju UMAS-a, Fausta Vrančića 17A – predavaonica br.5. (prizemlje)
  (Rezultati mapa bit će objavljeni na oglasnoj ploči UMAS na Gripama i na Visokoj, do 16h isti dan)
 • 16.30 – 19.30 – Crtanje prema promatranju – Visoka, predavaonica br. 12 (1. kat)

Utorak, 15. rujna 2015.

 • 9.00 – 11.00 – Pismeni ispit iz povijesti umjetnosti i kemije – Visoka, predavaonica br. 13 (1. kat)
  (kandidati dobivaju oba ispita odjednom i ispunjavaju u zadanom vremenu)
 • 12.00 – 15.00 – Rekonstrukcija plastično oblikovane površine – predavaonica br.5. (prizemlje)

Srijeda, 16. rujna 2015.

 • 9.00 – 12.00 – Rekonstrukcija slikanog sloja – predavaonica br.5. (prizemlje)
 • 14.00 – 19.00* – Provjera percepcije / Osobna prezentacija – predavaonica br.5. (prizemlje)
  (* termin ovisi o broju kandidata- svaki kandidat ima 15 minuta, kandidati se izmjenjuju abecednim redom te će biti obaviješteni o točnoj satnici za svakog pojedinog kandidata tijekom DPZVS)

Odsjek za likovnu kulturu i likovnu umjetnost

Ponedjeljak, 14. rujna 2015.

 • 10.00-12.00 – Predaja obrasca “Prijava za DPZVS” za sve studije s pripadajućim dokumentima
  Studentska referada, Tvrđava Gripe, Glagoljaška bb
 • 09.00-13.00 –  PREDAJA MAPA
  VISOKA, Fausta Vrančića 17, soba 6
 • 13.00h –  Pregled i ocjenjivanje mape

Utorak, 15. rujna 2015.

 • 8.30 – REZULTATI OCJENJIVANJA MAPA
  VISOKA, Fausta Vrančića 17a
 • 09-12.00 – CRTANJE AKTA
  VISOKA, Fausta Vrančića 17a, soba 12
 • 16-19.00 – PORTRET
  VISOKA, Fausta Vrančića 17a, soba 12

Srijeda, 16. rujna 2015.

 • 09.00-12.00 – CRTANJE AKTA
  VISOKA, Fausta Vrančića 17a, soba 12
 • 16.00-18.00 – PROSTORNA KOMPOZICIJA
  VISOKA, Fausta Vrančića 17a, soba 12
 • 18.00 – Pregled i ocjenjivanje radova

Četvrtak, 17. rujna 2015.

 • 09.00 – 10.30 – PISMENI ISPIT
  VISOKA, Fausta Vrančića 17a, sobe 13 i 14
 • 11.00-13.00 – USMENI ISPIT
  VISOKA, Fausta Vrančića 17a, sobe 13 i 14

Petak, 18. srpnja 2015.

 • REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA:
  NAKON SJEDNICE AKADEMIJSKOG VIJEĆA NA OGLASNOJ PLOČI U ZGRADI UMJETNIČKE AKADEMIJE NA GRIPAMA, GLAGOLJAŠKA BB, I U ULICI FAUSTA VRANČIĆA 17a, VISOKA

Ponedjeljak, 21. rujna 2015.

 • objava konačnih rang lista za upise na studijske programe putem sustava: www.postani-student.hr
 • 10-12.00 – PREUZIMANJE MAPA:
  VISOKA, Fausta Vrančića 17a, soba 12

Za mape koje ne budu predignute u predviđenom terminu ne odgovaramo!

Odsjek za kiparstvo

Ponedjeljak, 14. rujna 2015.

 • 10 – 12 h – Gripe, Studentska referada, prijava DPZVS studenska referada
 • 9 – 13 h – Brda, Predaja mapa
 • 13 – 15 h – Ocjenjivanje mapa

Utorak, 15. rujna 2015.

 • 8,30 h – Gripe, Rezultati mapa
 • 9,30 -12,30 h – Brda, Modeliranje glave
 • 18 – 20 h – Zagrebačka, Crtanje akta

Srijeda, 16. rujna 2015.

 • 9 – 12 h – Brda, Modeliranje glave
 • 14 -15 h – Visoka, Pismeni ispit
 • 18 – 20 h – Zagrebačka, Crtanje prostora

Četvrtak, 17. rujna 2015.

 • 9 – 12 h – Brda,Modeliranje glave
 • 12 -13h – Brda, Razgovor
 • 13 -17 – Brda, Ocjenjivanje

Predaja Prijave za DPZVS, Studentska referada, Tvrđava Gripe, Glagoljaška bb .Razredbeni postupak održat će se na tri lokacije: Brda, Hercegovačka 65, Zagrebačka 3, Visoka, Vrančićeva 17a. Službeni rezultati DPZVS i žalbe na rezultate, nakon Akademijskog vijeća 10.07. (petak) u 9:30 sati.

Odsjek za slikarstvo

Ponedjeljak, 14. rujna 2015.

 • 9:00 – 13:00 – prijem mapa u Zagrebačkoj 3, velika klasa Slikarskog odsjeka na prvom katu

Utorak, 15. rujna 2015.

 • 8:30 – rezultati mapa za pristup prijemnom ispitu – oglasna ploča Umjetničke akademije, Zagrebačka 3
 • 8:30 – 9:30 predizanje mapa za kandidate koji nisu prošli u drugi krug razredbenog postupka, Zagrebačka 3, velika klasa Slikarskog odsjeka na prvom katu*
 • 9:00 – početak prijemnog ispita, Zagrebačka 3
 • 9:00 – 12:00 – crtanje portreta, Zagrebačka 3
 • 15:00 – 17:00 – crtanje akta, Zagrebačka 3
 • 18:00 – 19:00 – pismeni ispit, Zagrebačka 3

Srijeda, 16. rujna 2015.

 • 9:00 – 12:00 – crtanje portreta, Zagrebačka 3
 • 15:00 – 17:00 – crtanje akta, Zagrebačka 3
 • 17:00 – 20:00 – slobodna tema, Zagrebačka 3

Četvrtak, 17. rujna 2015.

 • 9:00 – 9:15 – formiranje mapa kandidata, Zagrebačka 3
 • 9:15 – 12:00 – razgovor s kandidatima, Zagrebačka 3

Petak, 18. rujna 2015.

 • oko 13:00 – objava rezultata razredbenog ispita – oglasne ploče Umjetničke akademije, Glagoljaška bb, Zagrebačka 3
 • 13:30 – 14:30 predizanje mapa za kandidate koji su prošli u drugi krug razredbenog postupka, Zagrebačka 3, velika klasa Slikarskog odsjeka na prvom katu*

* za mape koje se ne predignu u ovom terminu ne odgovaramo, stoga vas molimo da ih pravovremeno preuzmete.