Ponedjeljak, 14. srpnja, 2015:

 • 10.00- 12.00, prijave kandidata

Utorak, 15. rujna 2015: (Fausta Vrančića 19)

 • 8.00h – Solfeggio, diktat – svi kandidati
 • 9.00h – Teorija glazbe, pismeni ispit – svi kandidati
 • 10.00h – Solfeggio, usmeni ispit – svi kandidati
 • 11.00h – Klavir obligatno – glazbena pedagogija, glazbena teorija, kompozicija, solo pjevanje
 • 15.00h – Gitara
 • 16.00h – Polifonija – glazbena teorija, kompozicija

Srijeda, 16. rujna: (Fausta Vrančića 19)

 • 8.00h – Harmonija – glazbena pedagogija, glazbena teorija, kompozicija
 • 9.00h – Glasovir, glavni predmet
 • 9.00h – Saksofon
 • 10.00h – Violina, viola, violončelo
 • 10.00h – Harmonija na glasoviru – glazbena pedagogija, glazbena teorija, kompozicija
 • 16.00h – Solo pjevanje

* Mole se svi kandidati da na ispit ponesu notni papir, olovku i gumicu.