Studentski zbor Sveučilišta u Splitu sukladno članku 57., stavku 1., Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu na 16. sjednici održanoj 18. travnja 2017.g., pod točkom 1. dnevnog reda, donosi odluku o raspisivanju natječaja za financiranje studentskih programa Studentskog zbora Sveučilištu u Splitu za 2017. godinu. Natječaj je otvoren od 25. travnja 2017. godine do 9 .svibnja 2017. godine u 23:59 sati.
Ukupan iznos sredstava raspisanog natječaja: 350.000,00 kn (slovima: tristo pedest tisuća kuna)
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju studentski zborovi sastavnica, studentske udruge, skupine studenata i studenti pojedinci koje zadovoljavaju uvjete definirane ovim Natječajem.

Tekst natječaja i ostalu dokumentaciju preuzmite na linku:
http://www.szst.unist.hr/raspisan-natjecaj-od-proracuna-studentskog-zbora-sveucilista-u-splitu-za-2017-godinu/