Plakat

Na dan 02.04.2016., studentski zbor Umjetničke akademije u Splitu, donosi odluku o raspisivanju izvanrednog natječaja za izbor predstavnika smjera u Tijelo studentskog zbora UMAS, i to po jednog predstavnika za:

  • smjer Kiparstva
  • smjer Glazbe
  • smjer Dizajn vizualnih komunikacija
  • smjer Film i video
  • smjer Likovna kultura
  • smjer Slikarstvo
  • smjer Gluma
  • smjer Restauracija-konzervacija

U prilogu je cjeloviti tekst natječaja kao i prijavnica i lista podrške.