Povjerenstvo za odabir kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru Erasmus+ programa za ak.god. 2017./2018. donijelo je Odluku o rang listi kandidata.

Odluka o odabiru