Specijalističko usmjerenje Konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu i Zavod za znanost o drvu Šumarskoga fakulteta u Zagrebu organiziraju teorijsko-praktičnu radionicu “Identifikacija vrste drva po karakteristikama poprečnog presjeka” pod vodstvom red. prof. dr.sc. Jelene Trajković, doc. dr.sc. Bogoslava Šefca i dr.sc. Ive Ištok, asistentice.

Radionica će se održati od 14. do 16. studenoga 2016. na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu (Fausta Vrančića 17a). Predavanje je otvoreno za javnost. Praktični dio radionice je besplatan, ali je broj polaznika ograničen na 15. Ispunjenu prijavnicu treba poslati na e-mail adresu: lara.aranza2@gmail.com najkasnije do 4. studenoga 2016.

Program radionice (PDF)

Prijava za sudjelovanje u radionici (DOC)

 

SAŽETI PRIKAZ PROGRAMA

 

14. studenoga 2016. (ponedjeljak), 15.00 – 19.00 sati

PREDAVANJE  “Mikroskopske i makroskopske karakteristike drva” / red. prof. dr.sc. Jelena Trajković

 

15. studenoga 2016. (utorak), 9.00 – 13.00 sati i 15.00 – 19.00 sati

16. studenoga 2016. (srijeda), 9.00 – 13.30 sati

RADIONICA (PRAKTIKUM)

 

Teorijsko-praktičnu radionicu “Identifikacija vrste drva po karakteristikama poprečnog presjeka” organiziraju izv. prof. art. Lara Aranza i doc. dr.sc. Bogoslav Šefc.