U sklopu organizirane pomoći studentima Sveudilišta u Splitu, a uslijed okolnosti vezanih za pandemiju korona virusa, brinemo i o aspektu mentalnog zdravlja studenata, stoga smo odlučili osigurati psihološku pomoć studentima u samoizolaciji i to telefonskim savjetovanjem ili e-savjetovanjem. Navedeno uključuje opciju savjetovanja na engleskom ili hrvatskom jeziku.
Na ovaj način studenti mogu dobiti podršku u nošenju s trenutnom situacijom, izraziti svoje strahove i naučiti se bolje nositi s neugodnim emocionalnim stanjima koja su očekivana reakcija na ovakve stresove.

Termin u kojem studenti mogu nazvati je radnim danom od 9 do11 sati.
Broj: 09114433935
Mail: savjetovanje@unist.hr

Psihološko savjetovanje studentima u samoizolaciji