Alumni udruga bivših studenata FESB-a organizira još jedan znanstveni kafić:

Gradovi budućnosti
Dizajniranje hibridnog urbanog prostora budućnosti

Kavana Lvxor, četvrtak, 19.2. 18:30h

Predavač: Ivica Mitrović, docent na Odsjeku za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu

City | Data | Future: http://www.citydatafuture.eu/

Suvremeni gradovi ubrzano postaju hibridi fizičkog okoliša i digitalne sfere podataka.
Hibridni grad zapravo je tehnološki proširen grad u kojem se digitalni krajolik stapa s našim stvarnim, fizičkim svijetom, te nam, neprestano rastući, nudi sve bogatija digitalna iskustva. Gradovi budućnosti će očigledno sadržavati kompleksne mreže međusobno povezanih heterogenih tehnologijskih sustava. Ovakav hibridni grad neprestano će dobivati nove mogućnosti, kapacitete prikupljanja i generiranja podataka. Stoga je izazov ove dizajnerske prakse, dati smisao i značaj tim podacima, te ih učiniti transparentima i upotrebljivim građanima gradova budućnosti.

Predavanje će govoriti o navedenoj temi kroz primjere iz osobne dizajnersko–edukacijske prakse na Umjetničkoj akademiji, te kroz projekte nastale u sklopu UrbanIxD platforme, koji metodologijom kritičkog dizajna i dizajna fikcija spekuliraju o mogućim budućim scenarijima, koji mi, kao građani takvih gradova, možemo očekivati.

http://www.facebook.com/events/1589454831269268/1589456954602389