Peti dani Johana Sebastiana Bacha,
ponedjeljak 21. ožujka 2016. u 17h
Foyer HNK Split

Peti Bachovi Dani

Splitski virtuozi i gosti

Program:
  • Georg Philipp Telemann: Koncert za violu, gudače i basso continuo u G-duru TWV 51:G9
  • Johann Sebastian Bach: Četvrti brandenburški koncert za violinu, dvije flaute, gudače i basso continuo u G-duru BWV1049
  • Johann Sebastian Bach: Koncert za klavir i gudače u d-molu BWV1052
Solisti:
  • Dragan Radosavljević (Berlin), violina
  • Marko Zupan (Berlin), flauta Andrea Jelavić, flauta
  • Nataša Veljković (Beč), klavir
Dirigent i solist:
  • Wladimir Kossjanenko, viola