Na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost (www.hrzz.hr) objavljeni su natječaji, prijavna dokumentacija i kriteriji za vrednovanje za programe Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti.

Rok za prijavu na oba natječaja je ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine do 13:00 sati (CET). Prijava se podnosi isključivo putem Elektroničkog sustava za prijavu projektnih prijedloga (EPP), koji će za registraciju korisnika i prijavu projektnih prijedloga biti dostupan nakon 10. srpnja, kada će biti dostupne i Upute za podnositelje projektnih prijedloga na natječaje. Za sve daljnje informacije molimo da pratite našu mrežnu stranicu.

Molimo Vas da se sa svim upitima obratite isključivo e-poštom na adresu uspostavni@hrzz.hr za Uspostavne istraživačke projekte, odnosno na adresu istrazivacki@hrzz.hr, za Istraživačke projekte.