Nacionalno vijeće za znanost donijelo kriterije za osnivanje i vrednovanje znanstvenih centara izvrsnosti , a Agencija za znanost i visoko obrazovanje po ovlaštenju Nacionalnog vijeća za znanost započela pripremu za pokretanje postupka vrednovanja prijava u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj. Više informacija o dokumentima koji propisuju vrednovanje budućih prijava pronađite u prilozima.