Oduka o pokretanja postupka izbora za članove Senata Sveučilišta u Splitu