Na temelju Zakona i Statuta Umjetničke akademije u Splitu Dekan Umjetničke akademije, red.prof. Mateo Perasović donosi odluku o odobrenju dekanskog roka studentima kojima o tome ovisi pravo studiranja. Dekanski rok se odnosi samo na jedan ispit koji će biti održan u periodu od 28. rujna do 3. listopada 2015. godine.

Dekanski rok – Odluka 2015