Na temelju Zakona i Statuta Umjetničke akademije u Splitu Dekan Umjetničke akademije, red.prof. Mateo Perasović donosi odluku o odobrenju dekanskog roka studentima kojima o tome ovisi pravo studiranja. Dekanski rok se odnosi samo na jedan ispit koji će biti održan u periodu od 03. rujna do 07. listopada 2016. godine.

Dekanski rok, listopad 2016