Na temelju Erasmus+ Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2016./2017. Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću Odluku o rang listi kandidata za mohilnost osoblja u svrhu osposobljavanja/mobilnost osoblja svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2016./2017.

Rangiraju se kandidati sukladno listama: Lista broj 1 Prioritetna lista (kandidati koji do sada nisu ostvarili mobilnost u okviru Erasmus+), Lista broj 2 (kandidati koji su već ranije ostvarili mobilnost u okviru Erasmus+) u okviru svakog tipa mobilnosti, a koje su sastavni dio ove Odluke.

Odluka o rang listi za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa – 16.12.2016.