Na temelju Erasmus+ Natječaja za mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+ za akademsku godinu 2017./2018. Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću ODLUKU o rang listi kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru Erasmus+ programa za ak. god.2017./2018.

Odluka Erasmus+ Feb 17