Akademisjko vijeće je na svojoj 263. sjednici od  11. svibnja 2016. donijelo Odluku o preraspodijeli bodova za Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti:

Odluka