U prilogu su upisne kvote za jesenski upisni rok za 2016./2017.

Upisne kvote rujan 2016.