Odjel za kvalitetu Sveučilišta u Splitu po prvi put provodi postupak studentskog vrednovanja rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života.

Anketa se provodi putem: http://evasys.unist.hr/evasys/online/

Cilj ankete

je utvrditi zadovoljstvo studenata radom stručnih i administrativnih službi te zadovoljstvo različitim vidovima studentskog života (infrastruktura UMAS-a, knjižnica i prostor za učenje UMAS-a, Sveučilišna knjižnica, studentska referada, uprava UMAS-a, studentski zbor UMAS-a, studentski smještaj, studentska prehrana, kulturno-umjetnički sadržaji, sport i rekreacija, zdrastvena zaštita, međunarodna suradnja i ured za osobe s posebnim potrebama) kako bi se ukazalo na potrebe i mogućnosti poboljšanja kvalitete rada stručnih i administrativnih službi te organizacije i realizacije ostalih vidova studentskog života.

Način i vrijeme provođenja ankete

Anketa se provodi isključivo elektronskim putem i to na način da Odjel za kvalitetu Sveučilišta u Splitu šalje svakom studentu na njegovu e-mail adresu poveznicu (link) preko kojeg student pristupa ispunjavanju ankete (u anketu su uključeni svi studenti osim studenata završnih godina). Anketa se ispunjava putem računala (koristeći preglednik Internet Explorer ili Mozila Firefox) ili putem mobitela. Vrednovanje će se provoditi od trenutka kad student dobije link putem e-maila do petka 8. svibnja 2015. godine.
Ispunjavanje ankete je anonimno i dobrovoljno.