Temeljem članka 26. Statusa Umjetničke akademije u Splitu i članaka 8. i 16. Pravilnika o provedibi bagatelne nabave radova, roba i usluga (Klasa: 003-05/14-02/0001, Ur.br. 2181-224-01-01-14-0001 od 24.2.2014. godine), Dekan donosi obavijest o odabiru najpovoljnije ponude.

Obavijest o odabiru ponude