Naručitelj, Umjetnička akademija u Splitu, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sukladno Pravilniku o provedbi bagatelne nabave radova, roba i usluga (Klasa: 003-05/14-02/0001, Ur.br. 2181-224-01-01-14-0001) za predmet nabave: Layher tribina bez sjedalica.

Obavijest o odabiru ponude