Objavljena je Odluka o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2015./2016., te Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za akademsku godinu 2015./2016.

Sve informacije mogu se naći na poveznici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta MZOS.