KNJIŽNICA UMAS – Noć knjige 2016.
22. travnja od 18,00 do 20,00 h, Fausta Vrančića 17a, Split

Riječju i glazbom na UMAS-u
Izbor iz poezije Tonča Petrasova Marovića i
pripovijetku ‘Vršnjaci’ interpretiraju studenti Glume.
Koncert studenata Glazbenog odjela
S/UMAS ansambl za suvremenu glazbu i
komorni sastavi.

ALT SAKSOFON – Marija Vukšić
S.KASSAP: BALKANIQUE
KVARTET VIOLONČELA UMAS
Mirna Lazić, Adrian Ivičević, Danijela Kos, Matej Ilčić
V.SUNKO: Varijacije na dalmatinsku temu

Tonči Petrasov Marović -izbor iz poezije

Živjeti nezapaženo – Anja Ostojić
Oče naš – Luka Čerjan
Zdravo zimsko more – Ana Marija Veselčić
Tempus edax rerum – Davor Pavić
Sustipan opet – Maro Drobnić

KVARTET SAKSOFONA UMAS
Erna Čizmić Rebić, Deni Pjanić, Nereo Arbula, Mate Šumanović
D.DETONI: ZABORAVLJENE MUZIKE
P.ITTURRALDE: SUITE HELENIQUE

Tonči Petrasov Marović – pripovjetka “VRŠNJACI”
Anja Ostojić, Luka Čerjan, Ana Marija Veselčić, Davor Pavić, Maro Drobnić

S/UMAS SEKSTET
Valentina Martić, Ivana Bandalo, Luka Jadrić, Mirna Lazić, Josip Tomasović, Jakov Salečić
M.MELLITS: CANONADE

U Noći knjige, kao i svake godine, organiziramo prodaju izdanja Umjetničke akademije po prigodnim cijenama.