Sveučilište u Splitu, sukladno odluci Senata od 29. travnja 2013. godine raspisuje Sveučilište u Splitu, sukladno odluci Senata od 29. travnja 2013. godine raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te stručnog studija u akademskoj godini 2013./2014.