Studentski zbor Sveučilišta u Splitu sukladno članku 6., stavku 1., Pravilnika o nagrađivanju studenata, studentskih udruga, profesora, sveučilišnih sastavnica i infrastukturnih jedinica Sveučilišta, na 17. sjednici održanoj 26. travnja 2017.g., pod točkom 2. dnevnog reda, donosi Odluku o raspisivanju natječaja za predlaganje kandidata za nagrade Studentskog zbora Sveučilištu u Splitu.

VRIJEME ODRŽAVANJA NATJEČAJA: Natječaj je otvoren od 27. travnja 2017. godine do 6. svibnja 2017. godine u 23:59 sati.

Detalji Natječaja