Na stranicama Sveučilišta u Splitu objavljen je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja Erasmus stručne prakse u akademskoj godini 2013./14.