Sveučilište u Splitu objavljuje novi Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja Erasmus stručne prakse u akademskoj godini 2013./14.

Rok za prijavu je 30. travnja 2014., a prijave se rješavaju odmah po zaprimanju, u okviru raspoloživih sredstava.

U okviru ovog Natječaja Sveučilište u Splitu organizirat će i informativna događanja na sastavnicama o čemu će studenti pravovrememo biti obaviješteni.

Više informacija