Sveučilište u Splitu za akademsku godinu 2017./2018. ima pravo sudjelovanja u programu Erasmus+, temeljem dodijeljene Erasmus povelje za visoko obrazovanje (255210-EPP-1-
2014-1-HR-EPPKA3-ECHE) i Erasmus ID koda HR SPLIT01. Temeljem Povelje Sveučilištu
u Splitu omogućava se slanje studenata na mobilnost u svrhu studija.

Sve mobilnosti u okviru ovog Natječaja mogu se ostvariti od 1.6.2017. do 30.9.2018.

Tekst natječaja, uvjete i dodatne kriterije sastavnica možete pronaći na: UNIST.hr