Sveučilište u Splitu, sukladno odredbama Pravilnika o dodjeli stipendije studentima, raspisuje Natječaj za dodjelu 125 stipendija studentima Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2016./2017.

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2017. g. Ukupni godišnji iznos stipendije po studentu iznosi 9.600,00 kuna, odnosno 800,00 kuna mjesečno.

Prijave na Natječaj za dodjelu stipendija podnose se od dana objave Natječaja do zaključno 20. siječnja 2017. godine. Prijave se podnose osobno ili preporučenom poštom, na adresu: Sveučilište u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split, Služba protokola, na posebnom obrascu (nalazi se u prilogu), uz pripadajuću dokumentaciju (popis u tekstu Natječaja).

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one koje ne pristignu u gore propisanom roku, neće se razmatrati.

Odluka o dodijeli stipendija bit će objavljena na oglasnoj ploči (Split, Livanjska 5) i na web (mrežnoj) stranici Sveučilišta u Splitu (www.unist.hr) dana 6. veljače 2017. godine te se neće dostavljati kandidatima na njihove adrese.

Za sve dodatne informacije obratiti se Gabrijeli Budimir, tel. 558-220,  email: gabrijela@unist.hr.
Tekst Natječaja i svi obrasci i nalaze se u prilogu ove obavijesti.