Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno članku 14. Pravilnika o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu od 16. svibnja 2016. godine, rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Šimun Anđelinović donosi odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu Rektorovih nagrada studentima Sveučilišta u Splitu.

Tekst Odluke i Pravilnik o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu nalaze se u prilogu obavijesti.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Rektorovih nagrada

Pravilnik o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu od 16 svibnja 2016 godine