Nastupna predavanja za izbor u zvanje docenta Vande Đanić i Eldara Saparayeva održat će se u petak 9. srpnja 2021., u dvorani Umjetničke akademije na adresi Fausta Vrančića 19 prema rasporedu:

9.30 – Vanda Đanić, Odluka i program

11.30 – Eldar Saparayev, Odluka i program

Pozivaju se nastavnici i studenti da prisustvuju predavanjima.