Dr. sc. Davorka Radica dobitnica je nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za knjigu: Ritamska komponenta glazbe 20. stoljeća, u izdanju Umjetničke akademije u Splitu, 2011.
Nagrada za najveće znanstveno i umjetničko dostignuće za područje glazbene umjetnosti u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu dodijeljena je Davorki Radici zbog sintetske sveobuhvatnosti i preciznosti knjige Ritamska komponenta glazbe 20. stoljeća. Autorica je vještim promišljanjem stručne i znanstvene literature uspjela u pravoj mjeri kombinirati dijelove skladateljskih teorija, ponajprije analitičke rasprave o određenim paradigmatičkim skladbama i vlastite analitičke nalaze. Rijetki su primjeri takve sveobuhvatnosti u kojoj je očuvana individualnost svake pojedinačne skladateljske teorije i svake paradigmatične skladbe. Zato bi ta studija mogla biti čvrst temelj didaktičko-pedagoškoga pristupa podučavanju iz metarsko-ritamskih odnosa, pogotovo zato što literatura takve vrste gotovo i ne postoji.