Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na predavanje “Konzervatorsko-restauratorska radionica u sisačkome Parku skulptura” koje će se održati u zgradi Umjetničke akademije na Visokoj (ul. Fausta Vrančića 17, 1. kat, učionica br. 13), u četvrtak 22. studenoga 2012. s početkom u 18.30 sati.

Predavanje će održati studentice konzervacije-restauracije Tina Tomšič i Filipa Sršen. U raspravi nakon predavanja sudjelovat će voditeljice konzervatorsko-restauratorskih radova, mr. art. Valentina Ljubić Tobisch i Sagita Mirjam Sunara. Više o tom projektu možete doznati na blogu Stažiranje među umjetninama te u članku “Pionirski projekt očuvanja skulptura u javnome prostoru”, objavljenom u sveučilišnom listu Universitas (br. 36, str. 14).

 

O javnim predavanjima na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju

U siječnju 2012. godine pokrenut je ciklus javnih predavanja nastavnika i studenata Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije. Program je obuhvatio osam predavanja, a teme su bile raznolike: od intervencija u povijesnim jezgrama do edukacije vlasnika kulturnih dobara. Predavanje “Konzervatorsko-restauratorska radionica u sisačkome Parku skulptura” označava početak novog ciklusa predavanja pod nazivom Razgovori o baštini. Autorica koncepta i voditeljica programa je Sagita Mirjam Sunara.