Trio

Ana Domančić, flauta

Evgenia Epshtein, violina

Marina Minkin (Izrael), čembalo

Program:

Jacques Ibert

Victor Kalabis

Johann Sebastian Bach

Bohuslav Martinu

Hrvatsko narodno kazalište u Splitu

Foyer

ponedjeljka, 22. prosinca 2014. u 17.00

Plakat