Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije tijekom studenog i prosinca 2016. godine priređuje novi ciklus obrazovanja pod nazivom  „EU ŠKOLA“ – program obrazovanja za upravljanje programima i projektima financiranim iz EU bespovratnih sredstava.

„EU ŠKOLA“ namijenjena je jedinicama lokalne samouprave – gradovima i općinama i institucijama sa područja Splitsko-dalmatinske županije koje žele osposobiti svoje zaposlenike konkretnim praktičnim znanjima za pripremu projektne dokumentacije, dobivanje nepovratnih EU sredstava i provedbu projekata sukladno EU pravilima.

Edukacija počinje 28. studenog u prostorima Ekonomskog fakulteta u Splitu (Aneks, Dvorana 14). Predviđeno trajanje edukacije je 9 dana (detalji o terminima pojedinog modula nalaze se u privitku).

Prijave (potvrđene od čelnika tijela) sa životopisom, motivacijskim pismom i obrascem za prijavu projekta molimo poslati putem elektroničke pošte na jelena.petrov@rera.hr najkasnije do 22. studenog 2016.g.

Detalji poziva
Prijavni obrazac